Aanbevolen jeugdboek
"Het Koekoeksjong"  van Jos de Valk
Pagina aangeboden door de webmaster van 'sterappels'


Omslag: illustratie Nynke Talsma; ontwerp Andrea Scharro

'Frijns!' De stem van meneer Donkers, de wiskundeleraar, klinkt als de schreeuw van een roofvogel. Zijn ogen lijken op sperwerogen, vindt Kwinten, die zo hard schrikt dat hij bijna zijn potlood laat vallen. Vanonder borstelige wenkbrauwen loeren die priemende ogen in zijn richting.
Kwinten legt zijn potlood neer en komt half overeind. Moet hij nou naar het bord lopen, of wacht 'Donkey' op een antwoord?

Kwinten heeft weer eens tijdens de les zitten tekenen. Elke vrije minuut van de dag besteedt hij aan zijn hobby, ook al vinden sommige volwassenen - zoals zijn vader en zijn wiskundeleraar - dat maar niks. Maar Kwinten gaat gewoon zijn eigen gang, dat is hij gewend. Zijn moeder is bij een auto-ongeluk om het leven gekomen toen hij nog een baby was en zijn vader heeft een drukke baan.
Als Kwinten op een dag een foto van zijn moeder aandachtig bekijkt, krijgt hij opeens de behoefte meer te willen weten over haar en het fatale ongeluk. Hij komt erachter dat zijn vader tegen hem heeft gelogen. Niet hij, zijn vader, heeft bij zijn moeder in de auto gezeten toen ze verongelukte, maar iemand anders. Wie? En waarom wil zijn vader er niets over zeggen?

 

ISBN 90 6249 397 1,  NUGI 221/222
Uitgeverij Sjaloom, Amsterdam
(voor BelgiŽ uitgeverij Bakermat, Mechelen)
Website:
www.sjaloom.nl

Lees ook "Sterappels" een kort verhaal van Narus van Balkum
Het thema hangt samen met bovengenoemd jeugdboek

Extra trefwoorden: Jos de Valk, Het Koekoeksjong, leesboek, zwijgen, verzwijgen, familie, ouders, grootouders, kinderen, stiefkind, liegen, leugen, bedriegen, opvoeding, vader, moeder, zus, broer, oom, tante, zoon, dochter, opvoeden, onderwijs, school, leraar, buren, schrijver, boekenschrijver, J. de Valk, literatuur, kinderjury, 1942, kind, kinderen, boek, schrijver, jeugd, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, kinderboek, puber, pubertijd, zweeg, verzwegen, ethiek, moraal, ethisch, moralistisch, afkomst, dromen, tekenen, schetsen, schilderen, twijfelen, spelen, jongeren, verhaal, verhalen, geschiedenis, historie, verleden, herinneringen, herinnering, jongen, meisje, verdriet, geheim, stiefvader, kette@opwielen.nl, Het Doorgeefkind, kinderjury, thema, maatschappij, lezen, roman, Berlicum, Beekveld, Herman de Man, Eva de Man, verzet, oorlog, joden, jodenvervolging, vervolging, boeren, onderduiken, ondergrondse, NSB, SD, verraad, katholiek
Sponsor::Atelier voor Duurzaamheid door (kleding)reparatie van o.a. bruidskleding en wiegen