Boxtelse toestanden
Bespiegeling van actuele merkwaardigheden en het gemeentebestuur in gemeente Boxtel, Liempde, Lennisheuvel. Kwesties belicht van een andere kant.

Deze website is opgeheven.


Een slotwoord van de auteur

De auteur van deze website probeerde, met zijn vele columns van 1998 tot en met 2010, lokale bestuurders, serieus, maar met soms een satirische ondertoon, een spiegel voor te houden. Aan zijn pittige schrijfstijl moesten sommige lezers even wennen.

De ogenschijnlijk vrije nieuwsgaring in regionale bladen en lokale bladen stond, vooral in het begin van genoemde periode, onder onbehoorlijke invloed van overheden en andere organisaties. Het opkomende internet bood in toenemende mate echter ook gewone burgers de mogelijkheid om ongefilterde informatie en meningen te publiceren en dat beperkte die autoritaire grip op de meningsvorming.

Lokale bestuurders en redacteuren boden echter verzet. "DaniŽl", pseudoniem voor de toenmalige directeur van het regionaal weekblad "Brabants Centrum",  en burgemeester Van Homelen reageerden op deze website als door een adder gebeten. Op 15 april 1999 drong DaniŽl zijn lezers zelfs de vraag op waarom de columnist van deze website in Boxtel bleef wonen en schreef stampvoetend "........ de stoel van de redactie wordt niet ingepikt". Vele intimidaties en beledigingen vielen de auteur van deze website ten deel, ůůk via de servers van de overheid. Burgemeester Van Homelen schreef de auteur zelfs dat hij voor hem "geen spitsroeden zou lopen" en zei dat hij "geen politie voor zijn deur kon zetten". Vervolgens werd het gezin van de auteur ongehinderd en ongestraft geterroriseerd door vele woonrustverstoringen, dreigmails, dreigbrieven, vernielingen, brandstichting en zelfs mishandeling. Noch politie, noch gemeentebestuur traden preventief of handhavend op. Er werd zelfs vanuit justitie ongepaste pressie uitgeoefend om de website te verwijderen. Deze feiten bewezen echter nog meer het bestaansrecht van "Boxtelse Toestanden" en de auteur is nooit gezwicht voor enige intimidatie van wie dan ook.

De ergste escalaties vonden plaats toen de auteur de wantoestanden bij de elitaire hockeyclub MEP aan de kaak stelde met inbegrip van de vele respectloze misdragingen richting omwonenden. Uiteindelijk moesten zelfs rechters en de Nationale Ombudsman er aan te pas komen om de lagere overheid te kapittelen. Een en ander vatte de columnist samen in een volledig onderbouwd Zwartboek, dat wel op internet blijft voortbestaan.

Inmiddels heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden, zowel bij het gemeentebestuur als bij de lokale politie. Er zijn een andere burgemeester, een ander gemeentebestuur en ook andere politiefunctionarissen aangetreden met een meer "klantvriendelijk" karakter. Ook voor mij geldt dat er een tijd is van komen en van gaan.

Boxtelse lezers, het ga jullie goed en "Let op Uw saeck"!

Leo Kuijpers, de auteur van Boxtelse Toestanden
E-mail klik hier