terug naar homepage

Copyrights sedert 1998
 
narusvanbalkum.nl,
en andere hieronder aangeduide webpagina's

De auteur van de website narusvanbalkum.nl is de oorspronkelijke bedenker, ontwerper en intellectueel eigenaar van alle teksten en figuren op, en de vormgeving van, de webpagina's van narusvanbalkum.nl, ontworpen sedert 1998, met uitzondering van de citaten waarbij nadrukkelijk wordt gerefereerd aan derden.
Als zodanig zijn al zijn webpagina's auteursrechtelijk beschermd. Zoekmachines en zoekrubrieken mogen van de inhoud gebruik maken voor zover dit gebruik direct of indirect voorvloeit uit een daartoe gedane aanmelding door de auteur of zijn gemachtigde en voor zover daarmee de belangen en doelstellingen van de auteur worden gediend. Ook het maken van een kopie voor persoonlijk gebruik als consument is toegestaan. In alle overige situaties mag niets uit voornoemde webpagina's, door welk middel dan ook, worden gereproduceerd en/of gepubliceerd. Het zonder schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk overnemen van genoemde teksten, figuren of vormgeving in een webpagina die niet aan de auteur toebehoort is een inbreuk op diens auteursrechten en brengt schade toe aan de belangen van de auteur. Het plegen van een dergelijke inbreuk is een misdrijf volgens de Auteurswet, hoofdstuk 1, artikel 31 e.v. en kan derhalve strafrechtelijk worden vervolgd en aanleiding zijn tot het vorderen van een schadevergoeding van de inbreukpleger.

Bovenstaande copyrights gelden evenzeer onze verleden, of nog actieve, webpagina's zoals gepubliceerd met de urls home.#.nl/~kuij0356/*.htm, home.#.nl/~kuijperz/*.htm en boxtel.wolweb.nl of een andere url, waarbij home, al dan niet, kan of moet worden vervangen door home-2, het hekje (#) staat voor kpn, planet, tiscali, worldonline, telfort, wxs of andere benaming van een internetprovider, de asterisk (*) staat voor een filenaam van de pagina's en de tilde (~), al dan niet, kan of moet worden weggelaten.

Teksten van voornoemde webpagina's zijn gearchiveerd met vastlegging van de prioriteitsdatum en kunnen, in geval van inbreuk, dienen als bewijs van intellectueel eigendom.

De auteur van narusvanbalkum.nl

Webmasters: this webpage is noindex.